සීපා එපා ක්‍රියාන්විතය…

"එහෙත් නිදහස් වෙළඳාම ප්‍රවර්ධනය කරන ලෝක වෙළඳ සංවිධානය බිහිවන්නේ 90 දශකයේය.එයට හේතුව තමා ශක්තිමත් වන තුරු නිදහස් වෙළඳාම ගැන කතා කිරීමට බටහිර ජාතීන් වගබලා ගැනීමයි.
 
බටහිරින් සියල්ල ඉගෙනගත යුතුයැයි අපට කියන ආර්ථික විද්වත් බැටළු හම් පොරවා සිටින ආර්ථික ඝාතක වෘකයින්ට එම යථාර්තය පැහැදිලි කරන ලෙස රටේ මහජනතාව අභියෝග කළ යුතුය"
 
අද අපට ඉන්දියානු විරෝධී මිතුරන් රැසක් ඉන්නා බව පසුගිය කාලයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්‍ෂක කවුන්සිලයේදී කටයුතු කළ සැටියෙන් ඉන්දියාවට පෙනෙන්නට ඇත. එබැවින් දැන් ඉන්දියාව, තම යටත් කර ගැනීමේ ක‍්‍රමෝපායන් වෙනස් කර ඇත.
  • ඉන්දියානු ආයෝජනවල බොරුව සහ ඇත්ත
  • යටත්වන්නාගේ භූමිකාවෙන් සහෝදරයාගේ සහ මිතුරාගේ භූමිකාවට යා යුතුය
  • ‘‘සීපා ගිවිසුම’’ ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ සහ ඉන්දියාවේ ඒකාබද්ධ කුමන්ත‍්‍රණයකි
  • ශී‍්‍ර ලංකාවේ වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව ඉන්දියානු සමාගමක්ද ?
  • සේවා අංශ සීමා කිරීම බොරු වචන හරඹයක් ඉන්දියානුවන්ට සේවා ස්ථානවල වැඩි අවස්ථා හිමිවේ
  • රට පාවා දීමේ ගිවිසුමක්

 

Full Page Final.ai