සීපා ගිවිසුම ඉන්දියානු මර උගුලකි ….!

සීපා ගිවිසුම යනු

අද අපට ඉන්දියානු විරෝධී මිතුරන් රැසක් ඉන්නා බව පසුගිය කාලයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්‍ෂක කවුන්සිලයේදී කටයුතු කළ සැටියෙන් ඉන්දියාවට පෙනෙන්නට ඇත…

 

කියවන්න …

සීපා ගිවිසුම ගැන වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා ‘‘ලංකාව නැතිකරන ඉන්දීය මර උගුල’’ යන හිසින් කපිල ගමගේ මහතා විසින් රචිත කුඩා කෘතිය කියවන්න. භාගත කරගැනීමද සිදුකළ හැක.

 

දැනගන්න…

"සීපා" ගිවිසුමෙහි වූ ජනතාවගෙන් වසන්කර ඇති ශ්‍රී ලංකාව ට හානිදායක ඇතැම් කරුණු… වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා සහ අදාළ ලිපිය භාගත කරගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න..

 

සීපා එපා ක්‍රියාන්විතය…

"එහෙත් නිදහස් වෙළඳාම ප්‍රවර්ධනය කරන ලෝක වෙළඳ සංවිධානය බිහිවන්නේ 90 දශකයේය.එයට හේතුව තමා ශක්තිමත් වන තුරු නිදහස් වෙළඳාම ගැන කතා කිරීමට බටහිර ජාතීන් වගබලා ගැනීමයි. බටහිරින් සියල්ල ඉගෙනගත යුතුයැයි අපට කියන ආර්ථික විද්වත් බැටළු හම් පොරවා සිටින ආර්ථික ඝාතක වෘකයින්ට එම යථාර්තය පැහැදිලි කරන ලෙස රටේ මහජනතාව අභියෝග කළ යුතුය"